ـ؟

چند روزه دارم به این فک میکنم کدوم بدبخت ترن،

اون خانواده های سنتی ، خانواده ی های مدرن آینده یا مایی که داریم جامپ میکنیم و به قولی پامون تو سنتیه سرمون تو مدرنیته!

/ 3 نظر / 5 بازدید
ناهید

به نظر میرسه دسته ی سوم !

خراباتی

1.همه بدبختیم و کسی بدبخت تر از بقیه نیست 2.همه خوشبختیم و کسی بدبخت نیست 3.به نظرم دسته ی سوم خوشبخت تر هستند