ــ.

بعضیا هستن که بیان جفت پا رو نروت بپرن!

کاری ام از من بر نمیاد متسفانه. به دو دلیل :

1- من بلد نیستم افرادو بکنم تو گِل.

2-از پشت اینترنت و در دنیای مجازی کار زیادی ازت بر نمیاد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
خراباتی

من هنوز معنی دست نوشته رو نمیفهمم! دلنوشته شنیده بودیم! خردنوشت رو هم خودمون ساختیم که انصافا ترکیب خوبیه(ایهام قاموسی داره تا حد خوبی) ولی دست نوشته؟مثل نسخه ی دستنویس رمان مادام بواری اثر فلوبر؟ آره؟یه چیزی تو این مایه هاست؟