قابلیت

بنده شخصی هستم که اگه به اینجام 1 برسه(اشاره به بالای سر) قابلیت دارم به طور غیر قابل کنترلی2 ،چنان دادی بزنم که لحظه ی بعدش خودم یادم نباشه وُلُمِشو و اینکه آیا واقعا من بودم و در خلصه ای فرو برم که واقعا این مقدار صدا از من بیرون اومده یا توهمی بوده!

البته مسلما با دیدن قیافه ی حیران دور و بریا و سکوت ناگهانیشون میفهمم که واقعی بود ولی خلاصه اینکه مثله اینه که یه گوزنی باشم که یهو مثل شیر غرش کنه! یا جوجه ای که صدا کلاغ بده!


P.S: این (تا این حد عصبانی شدن) کم واسم اتفاق میفته! ولی میفته.

1 اینجا کجاست؟اینجا جاییه که من 100 مطمئنم حق با منه و طرف مقابل بسیار غیر منطقی باشه در نظر من (غیر منطقی به معنای واقعی) ، بدجنسی طرف در حد اعلی و ... .

2 غیرقابل کنترل=بدون این که خودم بخوام! مثه اون حرکت تو پزشکی که رو زانو میزنی میپره بالا،در همون حد غیر عمد!

/ 1 نظر / 4 بازدید
خراباتی

بنده شخصی هستم که در حالت عادی و غیرعادی اطرافیان رو دچار انزجار از خود و حیرت از قدرت خدا میکنم.بعله.فقط درک نمیکنم که چرا انقد دوست دارم با این وضعیت!