پست جدید نوشتم، شیشصد خط، همش پرید. میگن چوب خدا صدا نداره؟ خیلی ام داشت. همچین در لپ تاپ بدبختو کوبیدم که صداش بلند شد.

لاشی. 

#اعصاب_بسیارزیاد_خطخطی

/ 4 نظر / 8 بازدید
ح

:-دعوت به آرامش اصن بيا اون يكى دست منو گاز بگير، خون خود تو كثيف نكن. >:))<

ارغ

آروم باش آروم باش ؛؛)

:)

زهرا لطفا بنویس، خسته شدم از بس اومدم توی بلاگت و پست جدید ندیدم.