.

یه زمانی بود تو حیاط دبستان

داشتیم میگفتیم چقد این سال پایینیامون پرروئن

با چنتاشون داشتیم کل کل میکردیم

میگفتن ما هم خیلی بلدیمون و اینا

گفتم اگه راس میگی x چیه؟

تف شد بچم.

تازه قسمت تلخشو نگفتم :-"

/ 0 نظر / 4 بازدید