:|

حالم از مدرسه ی بعد عید بهم میخوره

حکایتش دقیقا اینه =>

هر روز کوئیز =>امتحانای مستمر(نیم ترم نه ها مستمر!!)=>نیم ترم=>تا تموم شد ترم دوم

(اون وسطا کارگاه و پروژه ی کوفتی رو هم قرار بدین)

یعنی در عین حال که عملا دو ماهه به اندازه ی 2 سال میگذره!

خدا فقط به خیر کنه! مخصوصا تهشو! فیزیک و ریاضیو !

/ 2 نظر / 4 بازدید
ناهید

فقط مشکلت ریاضی و فیزیکه؟ [گریه] واقعاً مشکلی با دینی و اینا نداری؟