خود درگیری

درگیر ندیده بودین ببینین! ایناهاش! من!

با بلاگ اسپات حال نکردم برگشتم اینجا!خنثی

احساس بی مصرفی دارم! حوصله ندارم هیچ کار مفیدی انجام بدم!خمیازه

چه پست مفیدی هست کلا!

خاک بر سرم الان یادم اومد پیانو تمرین نکردم! استرسجلسه ی پیش هم نرفتم!

شنبه امتحان عربی داریم فردا باید بخونم نمیشه تعطیل شه؟

من که در هر صورت می خونم فقط خب مسلمه تعطیلی رو ترجیح میدم!

یه جمله هس خوشم میاد ازش:

What the hell???

حکایت الان ِ منه!

/ 1 نظر / 4 بازدید

باحال بود :)))))