ـــ.

همیشه فک میکنم اون فصلی از زندگی که آرزوشو دارم و فک میکنم به "عادی" شباهت داره کی میاد.

فک میکنم داره میاد ولی یهو بــم.نع.

پ.ن: در مجموع دوسش دارم! :) زندگی و همه ی آدمای توشو! :) 

/ 2 نظر / 2 بازدید
غزاله

یه سال جدید و اتفاقات جدید و دلهره های جدید خاطرات جدید و لحظات جدید! ============== با پستی دوست داشتنی آپم

ناهید

نایس ! [نیشخند] چه قالبی !!! [قلب] [نیشخند] خیلییی خوبه !