بعضی آهنگا

بعضی آهنگا رو گوش میدی با کلامم نه ها بی کلام انقد عمیقه که آدم با گوش دادنش عین این که کتاب میخونی یه صحنه , یه داستان میاد تو ذهنت!

تو رو میگیره تو دستت ، قلبتو ، آدم با آهنگ بالا و پایین میره!

چقد یکی میتونه هنرمند باشه..

/ 1 نظر / 5 بازدید
خراباتی

تو رو به خدا این تشبیه ها رو ول کنید! کتابی که مثل فیلمه فیلمی که مثل کتابه فیلمی که مثل موسیقیه موسیقی که مثل کتابه کتابی که مثل تیاتره فلانی که مثل بیساره! نقاشی که مثل فیلمه! به جان خودم هر هنری جای خودش رو داره...کتاب کتابه،دیگه مثل فیلمش یعنی چی؟(میفهمم منظور رو ولی به نظرم بیهودست!)