خانه سالمندان

خانواده ای که ازش خونه خریدیم یه ماه پیش بهمون 2 تا مرغ عشق داد که 7-8 سالشونه!! خیلی مظلومن! شبیه پیرمرد پیر زنایی ان که میرن پارک قدم میزنن با عصا و موهای سفید ِ سفید و کنار هم رو یه نیمکت میشینن و به حوض (!) ِ خالی یا پر از آب ِ تو پارک ذل(املا؟) میزنن!

قفسشون عین خونه سالمندان میمونه؛ کنارشم گل و بوتست آخه.

/ 0 نظر / 5 بازدید