...

گاهی وقتا لازمه یه آهنگ گوش بدی.

بری اتاقت.

و تا شب بیرون نیای.

و سعی کنی به چیزایی فکر نکنی که هر لحظه دارن از بین میبرنت.

و..

/ 4 نظر / 4 بازدید
نگ...

خیلی وبت قشنگ بود زهرا جان...خیلی ، روحیه بخش بود!