سخنی از دکتر شریعتی

این متن رو تو اینترنت دیدم . خیلی خوشم اومد.گفتم شما هم مفیوض شید.

وقتی که دیگر نبود
من به بودنش نیازمند بودم
وقتی که دیگر رفت
من به انتظار امدنش نشستم
وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد
من اورادوست داشتم
وقتی اوتمام کرد
من شروع کردم
وقتی او تمام شد
من آغاز شدم
وچه سخت است تنها متولد شدن
مثل تنها زندگی کردن
مثل تنها مردن ! 

دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 5 بازدید