مخاطرات بیهوده

بعضیام هستن آدم میمونه تو کاراشون!

غیر قابل تحلیل ینی!

چیشد که اینکارو کرد و این حرفا کلا هیچی نمیشه فهمید!

یه گروه از بچگیشونه یه گروه از شخصیت پیچیدشون

از هر دو نوع بدم میاد

واضحه که به تورم خوردن این آدما و یه چیزی شده  (یه غلطی کردن) که من به این نتیجه رسیدم؟ اگه نبود حالا بدونید!

بدیش اینه که از دست خودم حرص میخورم که چرا فک میکنم به این بشر ها در صورتی که مطمئنم اونا به فلانشونم نیس!

P.s : پارسال قبل عاشورا تاسوعا، بحران آلودگی هوا بود تو تهران یادتونه؟ مامانم منو کرد تو گونی برد پیش مامان بزرگم شهرستان که "هوای تمیز" بهم بخوره ازاونجایی که این حساسیت لعنتیمو دارم، یه جلسه ی مهــم فیزیکو نبودم چوبشو هنوزم دارم میخورم (دقیقا یکشنبه هم بود یادمه روزی که غایب بودم و فیزیک داشتیم) ، خواستم تجدید خاطره شه! سالگردشه.

/ 1 نظر / 4 بازدید
پسرِغریب

دفتر خاطرات..امیدوارم عاشقش نشی..چون خاطرات بد دوستین، یهو دیدی، حرف زدن با دفترت، بدجور به حسرت و حسودی انداخت..دفتر خاطرات بهترین دوست و مخرب ترینه.