اردو

اگه آدمو بهشت ِ رو زمینم بخوان ببرن اگه اجباری باشه کوفتت میشه!

حوصله اردو ندارم میخوام بگیرم خونه بکپم!

کارسوق انتخاب؟!!

اه ه ه

/ 2 نظر / 5 بازدید
ناهید

ای بابا!! [ناراحت] خوشحال باش ببین کارگاه ما با کارگاه شما با نمایشگاه آفتاب و با صد تا نمایشگاه دیگه یکی شده! خوشحال شو الان [نیشخند]

آقای باهوش (Briskgent)

اگه مث ما قمیا سال به دوازده ماه یه اردو میبردن اونم جهنمی مثل میدون تیر ! قدر می دوسنتین :دی واقعا چقد ما قمیا بدبختیم :( اسمایل یک عشق اردو =))))))))))